IN / OUT SALON

Box mieszkalny zaprojektowany dla KLER

lokalizacja / Śląsk, Polska
autorzy / Bartosz Puchalski, Małgorzata Kowaluk
organizator / KLER S.A.
powierzchnia / 9-36m2
rok / 2008
faza / projekt konkursowy
nagroda / wyróżnienie II stopnia

In / out salon – to projekt wnętrza salonu z elementami wyposażenia firmy KLER, znajdującego się w boxie mieszkalnym. Zewnętrzna struktura kostki może być dołączona do dowolnego budynku oraz znajdować się w różnorakim miejscu na Ziemi.

Wnętrze salonu rozumiane jest jako reprezentacyjna część mieszkalna wewnątrz boxu, którego forma stanowi akcent na elewacji. Obie struktury – część wewnętrzna i zewnętrzne tworzą architektoniczną całość, podkreślając walory estetyczne funkcji i formy.

Idea polegała na stworzeniu innowacyjnego, a zarazem funkcjonalnego rozwiązania, promując koncepcję wyposażenia wnętrza firmy KLER, stając się znakiem rozpoznawczym dla otoczenia. Istotą założenia była również próba połączenia użytkownika salonu z najbliższą przestrzenią, okolicą – za pomocą bryły zintegrowanej z budynkiem.

Box z wewnętrznym salonem stanowi symbol wizji wypoczynku, w którym wykreowana została przyjazna przestrzeń dla użytkownika, ujętego komfortem, wygodą oraz wysoką jakością wnętrza. Dowolność w wyborze budynku do którego dołączony jest salon podyktowana została względami funkcjonalnymi. Dla przykładu ukazania idei wzięty został budynek mieszkalny z czerwonej cegły, charakterystyczny dla śląskiej architektury, który nie zaburza rytmu okien, ani podziału elewacji.

In / out salon jest formą, która po dołączeniu do obiektu może stanowić przedłużenie istniejącej mieszkalnej strefy o swobodnym dostępie lub kameralną przestrzeń, oazę spokoju, odseparowaną część budynku.

Box ma konstrukcję stalową, ramową składającą się z HEB’ów 160 mm zespolonych w strukturę kostki o wymiarach 6×6 m oraz wysokości 2,80 m w świetle. Elementy konstrukcyjne kostki zakotwiczone są do istniejącego budynku, przytwierdzając box na stałe. Dodatkowym umocnieniem są stalowe linki łączące naroża boxu ze ścianą istniejącego budynku.