PAW POW Pets Design

lokalizacja / Kraków, Polska
autorzy / Anna Zgadzaj
inwestor / PAW POW Pets Design
rok / 2021
faza / realizacja

Projekt graficzny logotypu oraz szata graficzna PAW POW Pets Design.