PLAC WOLNOŚCI I RYNEK ZDUŃSKI W KUTNIE

lokalizacja / Kutno, Polska
autorzy / Anna Zgadzaj
organizator / Urząd Miasta w Kutnie
powierzchnia / 4340 – 5530m2
rok / 2012
faza / projekt konkursowy

Założeniem projektowym było stworzenie układu urbanistycznego, który miał stanowić wspólną całość. Otworzenie i zintegrowanie, wyraźnie oddzielonego od ulicy Królewskiej, Placu Wolności (będącego na ten czas parkingiem) oraz Rynku Zduńskiego pozwoliłoby na osiągnięcie takiego celu. Zarówno Plac Wolności jak i Rynek Zduński posiadały niewykorzystany potencjał, który należało uwzględnić do stworzenia dobrze funkcjonującej, atrakcyjnej i przyjaznej dla użytkowników przestrzeni publicznej. Przy tworzeniu koncepcji zostały wzięte pod uwagę następujące potrzeby: stworzenie miejsca dającego możliwość odpoczynku, spędzania wolnego czasu oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej z zielenią towarzyszącą. Przestrzeń publiczna centrum miasta powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby zaspakajać potrzeby ludzi w różnym wieku – dzieci, młodzieży, dorosłych oraz ludzi starszych. W projekcie uwzględnione zostały także potrzeby “miasta” czyli – tworzenie tożsamości miejsca jakim jest centrum Kutna, a także organizacja wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń.